blog1

FUAR STANDLARI VE YERLEŞİMDEKİ UYGULAMA SÜREÇLERİ

Fuarlar, geçmişten günümüze ticari sergilemenin en çok önem arz ettiği iletişim platformlarıdır. Doğru bir mekân tasarımı, bir fuarın başarılı ve verimli gerçekleşebilmesi için en önemli unsurdur. Fuar stant mekanları tasarım, hazırlanma ve uygulamaları süreçleri üzerinde hassasiyetle durulması gereken, özel üretim kapsamındaki mekân tasarımlarıdır.
Fuarların önceden belirlenmiş bir takvim doğrultusunda belirli bir süre hazırlığında düzenlenen organizasyonlar olmaları sebebiyle, fuara katılım süreci önemli bir hazırlık evresi gerektirmektedir. Katılımcısı olunan fuarın firma veya kuruluşun yapısına, türüne göre fuara katılım sürecindeki yapılması gerekenler farklık göstermektedir.

Fuar öncesi aşamada yapılan genel çalışmalar, yıllık pazarlama bütçesinden fuar ya da fuarlara ayrılacak bütçenin belirlenmesi, fuarı organize eden firma ile temas kurularak fuarın pazarlama çalışmaları, sektöre duyurulması ve yerli /yabancı ziyaretçi çalışmaları hakkında bilgi edinilmesi, fuara sektörden ve rekabet içinde olunan firmalardan hangilerinin katıldığı hakkında bilgi temin edilmesidir. Fuara katılım kararının kesinleşmesi ile birlikte hol planında satışı mümkün olan alanlardan kendileri için stratejik açıdan en uygun yerin ve katılım m2’sinin belirlenmesi aşamasına geçilir. Bu aşamadan sonra fuar katılım sözleşmesi imzalanır ve fuarla ilgili bir teşvik veya devlet desteği sağlanmışsa, bu desteklerden faydalanmak için ilgili kurum ve kuruluşlara başvuru yapılır.

Fuar katılımı kesinleştikten sonra fuar öncesi hazırlıkların ikinci aşamasına geçilir. Öncelikli olarak fuara katılımının ana nedeni olan, sergilenecek ürün ve hizmetlerin belirlenmesi gerekmektedir. Bu çalışma yapıldıktan sonra fuar esnasında geçici olarak katılımcıya ait olacak alanın mekan tasarımı yani fuar standı tasarımı için çalışma yapılmalı, bu konuda uzman firmalardan teklif alınmalıdır. Fuar standı firmanın kurumsal kimliğini yansıtan, fuardaki işlenecek tema ve vurgulanması hedeflenen pazarlama stratejileri doğrultusunda tasarlanmalı, oturma alanları, toplantı alanları, ürün sergileme üniteleri, depolama ve ikram alanı hepsi bir bütünün parçalarını tamamlayacak şekilde fuar standı tasarımına yansımalıdır.