12

OFİS İÇ MEKÂNLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

İş hayatında her geçen gün gerçekleşen değişimler, firmalar arası rekabet ortamı, en iyiyi üretme ve sunma çabası, çalışma hayatının kalbi olan ofis iç mekân tasarımlarında yeni yaklaşımların doğmasına, yaratıcı mekân tasarımlarının ortaya çıkmasına, kullanıcıların psikolojik ve fizyolojik faktörler yönünden kendilerine iyi hissetmesini sağlayacak mekân oluşumları çabalarının doğmasına neden olmaktadır. Çalışma faaliyetlerinin gerçekleştirildiği ofisler ortalama olarak kullanıcılarının sekiz saatini geçirdiği mekânlardır ve günlük hayatın önemli bir zaman diliminin geçirildiği alanlar olarak ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle ofis mekânları, sadece fonksiyonel olmalarının dışında, kullanıcıların çalışma motivasyonunu sağlayacak şekilde planlanmalı, sosyal faaliyetlerin gerçekleşebileceği alanlar, planlama safhasında düşünülmeli, mekân organizasyonu yapılırken çalışanların psikolojik ve fizyolojik ihtiyaçları da dikkate alınmalıdır.

İç mekân tasarım kriterleri olan mobilya, aydınlatma, havalandırma, ergonomik gereksinimler, akustik kontrolü, renk, doku kullanımı üzerinde proje ve uygulama safhalarında dikkatle durulması gereken diğer unsurlardır. Tüm bu unsurlar dikkate alınarak, kullanıcı amaçları doğrultusunda tasarlanmış bir ofis mekânı, çalışanlar açısından bakıldığında iş motivasyonunu, çalışma performansını artırır ve aynı zamanda kuruluşa duyulacak olan aidiyet duygusu üzerinde pozitif yansımalara neden olur. İyi kurgulanmış nitelikli bir ofis ziyaretçi ve müşterilerin gözünde firma imajı açısından önemlidir, kuruluşa güven duyulmasına katkı sağlamaktadır. Kullanıcılarının mekânda geçirdiği süre boyunca keyif aldığı ve konfor alanında hissettikleri ofislerin hayata geçirilmesi için, tasarım ve iç mekân projesi başlangıcında kuruluşun faaliyette bulunduğu sektör dikkate alınarak ihtiyaçlar analiz edilmeli, planlama, ofis tipi ve mekân organizasyonu bu doğrultuda gerçekleştirilmelidir.