Archive: Temmuz 2022

Kongre Standı, Kongre Standı Tasarımı ve Kongre Standı Kiralama ve Üzerine Bir Değerlendirme
Fuar | 24 Temmuz 2022
Kongre Standı, Kongre Standı Tasarımı ve Kongre Standı Kiralama ve Üzerine Bir Değerlendirme
Kongre Standı, Kongre Standı Tasarımı ve Kongre Standı Kiralama ve Üzerine Bir Değerlendirme Kongreler, geçmişten günümüze çeşitli sektörler için düzenlenebilen ve önem arz eden tartışma, öğrenme ve iletişim platformlarıdır. Kongre standı, bir iki günlük kısa süreler içinde düzenlenen katılımcıların kongre konusu üzerinde tartışmalar ve müzakere ve seminer ve workshopların düzenlendiği, katılımcıların stant açarak da ürün ve hizmetlerini sergilediği organizasyonlardır. Düzenlenen...
MARKA KİMLİĞİ VE MEKÂN TASARIMI İLİŞKİSİ
Kategorisiz | 26 Temmuz 2022
MARKA KİMLİĞİ VE MEKÂN TASARIMI İLİŞKİSİ
MARKA KİMLİĞİ VE MEKÂN TASARIMI İLİŞKİSİ Bir marka için ürün veya hizmetlerinin sergileneceği mekânların tasarımları kritik bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Markaların kullanıcıları ile etkileşime geçtiği en önemli alan olan hizmet ve satış mekânları tasarlanırken, markanın tüm değer, kavram ve unsurları ile birlikte değerlendirilmelidir. Özellikle markanın ve kurumun savunduğu değerler ve yaratmak istediği duygular, mekân kurgusunda rol oynamalıdır. Günümüzde küresel...