Category: Kategorisiz

FUAR STANDLARI VE YERLEŞİMDEKİ UYGULAMA SÜREÇLERİ
Kategorisiz | 30 Mayıs 2022
FUAR STANDLARI VE YERLEŞİMDEKİ UYGULAMA SÜREÇLERİ
FUAR STANDLARI VE YERLEŞİMDEKİ UYGULAMA SÜREÇLERİ Fuarlar, geçmişten günümüze ticari sergilemenin en çok önem arz ettiği iletişim platformlarıdır. Doğru bir mekân tasarımı, bir fuarın başarılı ve verimli gerçekleşebilmesi için en önemli unsurdur. Fuar stant mekanları tasarım, hazırlanma ve uygulamaları süreçleri üzerinde hassasiyetle durulması gereken, özel üretim kapsamındaki mekân tasarımlarıdır. Fuarların önceden belirlenmiş bir takvim doğrultusunda belirli bir süre hazırlığında düzenlenen...
OFİS İÇ MEKÂNLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Kategorisiz | 15 Haziran 2022
OFİS İÇ MEKÂNLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
OFİS İÇ MEKÂNLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME İş hayatında her geçen gün gerçekleşen değişimler, firmalar arası rekabet ortamı, en iyiyi üretme ve sunma çabası, çalışma hayatının kalbi olan ofis iç mekân tasarımlarında yeni yaklaşımların doğmasına, yaratıcı mekân tasarımlarının ortaya çıkmasına, kullanıcıların psikolojik ve fizyolojik faktörler yönünden kendilerine iyi hissetmesini sağlayacak mekân oluşumları çabalarının doğmasına neden olmaktadır. Çalışma faaliyetlerinin gerçekleştirildiği ofisler ortalama...
MARKA KİMLİĞİ VE MEKÂN TASARIMI İLİŞKİSİ
Kategorisiz | 26 Temmuz 2022
MARKA KİMLİĞİ VE MEKÂN TASARIMI İLİŞKİSİ
MARKA KİMLİĞİ VE MEKÂN TASARIMI İLİŞKİSİ Bir marka için ürün veya hizmetlerinin sergileneceği mekânların tasarımları kritik bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Markaların kullanıcıları ile etkileşime geçtiği en önemli alan olan hizmet ve satış mekânları tasarlanırken, markanın tüm değer, kavram ve unsurları ile birlikte değerlendirilmelidir. Özellikle markanın ve kurumun savunduğu değerler ve yaratmak istediği duygular, mekân kurgusunda rol oynamalıdır. Günümüzde küresel...