Archive:

Kongre Standı, Kongre Standı Tasarımı ve Kongre Standı Kiralama ve Üzerine Bir Değerlendirme
Fuar | 24 Temmuz 2022
Kongre Standı, Kongre Standı Tasarımı ve Kongre Standı Kiralama ve Üzerine Bir Değerlendirme
[wr_vc_section_image animate="yes" image="694"][wr_vc_section_heading featyretype="st2" title="Kongre Standı, Kongre Standı Tasarımı ve Kongre Standı Kiralama ve Üzerine Bir Değerlendirme"][/wr_vc_section_heading] Kongreler, geçmişten günümüze çeşitli sektörler için düzenlenebilen ve önem arz eden tartışma, öğrenme ve iletişim platformlarıdır. Kongre standı, bir iki günlük kısa süreler içinde düzenlenen katılımcıların kongre konusu üzerinde tartışmalar ve müzakere ve seminer ve workshopların düzenlendiği, katılımcıların stant açarak da ürün ve...
Fuar Standı, Fuar Standı Tasarımı ve Fuar Standı Kiralama
Fuar | 30 Haziran 2022
Fuar Standı, Fuar Standı Tasarımı ve Fuar Standı Kiralama
[wr_vc_section_image animate="yes" image="686"][wr_vc_section_heading featyretype="st2" title="Fuar Standı, Fuar Standı Tasarımı ve Fuar Standı Kiralama Üzerine Bir Değerlendirme"][/wr_vc_section_heading] Fuarlar, geçmişten günümüze ticari sergilemenin en çok önem arz ettiği iletişim platformlarıdır. Sergileme kültürü çok eskilere dayanan bir ürün sergileme platformudur. Ancak fuar stant tasarımı ve uygulama işleri yeni yeni gelişen bir teknolojik olgudur. Bu konuda hem teknik hem teknolojik hem de bilimsel çalışmalar gelişmiştir....
Fuar Standı Kiralama ve Fuar Standı Tasarımı Süreçleri
Fuar | 30 Mayıs 2022
Fuar Standı Kiralama ve Fuar Standı Tasarımı Süreçleri
[wr_vc_section_image animate="yes" image="459"][wr_vc_section_heading featyretype="st2" title="FUAR STANDLARI VE YERLEŞİMDEKİ UYGULAMA SÜREÇLERİ"][/wr_vc_section_heading] Doğru bir fuar standı tasarımı, bir fuarın başarılı ve verimli gerçekleşebilmesi için önemli bir unsurdur. Fuar standı tasarımı, hazırlanma ve fuar standı kiralama süreçleri üzerinde hassasiyetle durulması gereken, özel üretim kapsamındaki mekân tasarımlarıdır. Fuar mimarlık firmaları günümüzde ahşap fuar standı ve maxima fuar standı olmak üzere genellikle iki tip fuar...
OFİS İÇ MEKÂNLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Kategorisiz | 15 Haziran 2022
OFİS İÇ MEKÂNLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
[wr_vc_section_image animate="yes" image="318"][wr_vc_section_heading featyretype="st2" title="OFİS İÇ MEKÂNLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME"][/wr_vc_section_heading] İş hayatında her geçen gün gerçekleşen değişimler, firmalar arası rekabet ortamı, en iyiyi üretme ve sunma çabası, çalışma hayatının kalbi olan ofis iç mekân tasarımlarında yeni yaklaşımların doğmasına, yaratıcı mekân tasarımlarının ortaya çıkmasına, kullanıcıların psikolojik ve fizyolojik faktörler yönünden kendilerine iyi hissetmesini sağlayacak mekân oluşumları çabalarının doğmasına neden olmaktadır. Çalışma...
MARKA KİMLİĞİ VE MEKÂN TASARIMI İLİŞKİSİ
Kategorisiz | 26 Temmuz 2022
MARKA KİMLİĞİ VE MEKÂN TASARIMI İLİŞKİSİ
[wr_vc_section_image animate="yes" image="461"][wr_vc_section_heading featyretype="st2" title="MARKA KİMLİĞİ VE MEKÂN TASARIMI İLİŞKİSİ"][/wr_vc_section_heading] Bir marka için ürün veya hizmetlerinin sergileneceği mekânların tasarımları kritik bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Markaların kullanıcıları ile etkileşime geçtiği en önemli alan olan hizmet ve satış mekânları tasarlanırken, markanın tüm değer, kavram ve unsurları ile birlikte değerlendirilmelidir. Özellikle markanın ve kurumun savunduğu değerler ve yaratmak istediği duygular, mekân kurgusunda...